(FTUNEWS) – Đối với một số người, thức dậy lúc 6 giờ đã trở thành một thói quen khởi đầu ngày mới hiệu quả. Nhưng với nhiều người còn lại, tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ là một cực hình, không tạo đau đớn hữu hình nhưng là cái cảm giác chưng hửng đột ngột, buốt cả tinh thần năng động cần có cho cột mốc “một ngày mới tươi đẹp”. Tuy nhiên, phải chăng tất cả chúng ta đều cần, hoặc nên, bắt đầu một ngày mới lúc 6 giờ?