Tình yêu của người phụ nữ ấy dành cho con tựa như đường chân trời, dài rộng và chẳng có điểm kết.