Bài Chút sắc đỏ ngày Tết đã dần loang khắp phố phường, thấm lên cả xấp lì xì mà lũ trẻ hằng ngóng đợi. Lớp giấy đỏ trên tay gói bao nhiêu nặng nhẹ, có phải là điều dễ dàng đếm đong ở cái tuổi ấy chăng?